+41 21 634 05 05 Booking@alpsshiking.co

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Inicjatywa

Polska Pomoc Rozwojowa - Gruzja

Wsparcie ekonomii społecznej w gruzińskiej turystyce

Celem projektu jest wzmocnienie systemu opieki i ochrony praw osób niepełnosprawnych w regionie Kakheti w Gruzji poprzez stworzenie dla nich 12 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach branży turystycznej, szczególnie dotkniętej skutkami pandemii COVID-19, które w wyniku uczestnictwa w projekcie oraz uzyskania wsparcia przekształcą się w przedsiębiorstwa ekonomii społecznej.

Projekt będzie realizowany do końca 2021 roku, a planowany termin szkolenia w Gruzji to październik 2021.
Projekt zakłada pomoc rozwojową Polski dla Gruzji poprzez stworzenie nowych miejsc pracy i aktywizację zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych. Cel zostanie osiągnięty poprzez szkolenie przedsiębiorców i zachęcenie ich do przekształcania swoich przedsiębiorstw w podmioty ekonomii społecznej w których osoby niepełnosprawne znajdą nowe miejsca pracy. 

Główne założenia projektu

  • stworzenie 12 miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami w regionie Kakheti w Gruzji,
  • wsparcie szkoleniowe dla 30 przedsiębiorców i ich pracowników  w zakresie ekonomizacji oraz działalności PES,
  • przeszkolenie 3 przedstawicieli organizacji partnerskiej Helsinki Citizens’ Assembly Georgian Committee w zakresie funkcjonowania sektora ekonomii społecznej,
  • ogłoszenie konkursu biznesplanów dla przedsiębiorstw biorących udział w warsztatach. Wszystkie przedsiębiorstwa biorące udział w konkursie przygotują biznesplany przekształcające swoje przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwa ekonomii społecznej poprzez stworzenie co najmniej 2 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
  • w procedurze konkursowej wyłonienie 6 przedsiębiorstw, które otrzymają wsparcie na przekształcenie swojego przedsiębiorstwa w podmiot ekonomii społecznej do wartości 20 000 zł (około 5 000 $),
  • przygotowanie vademecum w języku gruzińskim i angielskim, które będzie zachęcać do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Vademecum zostanie udostępnione wszystkim uczestnikom oraz rozpromowane na terenie całej Gruzji i udostępnione za darmo wszystkim zainteresowanym.
  • dla przedsiębiorców, którzy otrzymają wsparcie przygotowana zostanie strona internetowa w języku polskim promująca ich przedsiębiorstwo jako przedsiębiorstwo działające społecznie i zachęcające polskich turystów do skorzystania z ich oferty.

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11
Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.