+41 21 634 05 05 Booking@alpsshiking.co

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

O nas

Kim jesteśmy

Jak sama nazwa wskazuje, jako klaster zrzeszamy w swojej strukturze śląskie instytucje i przedsiębiorstwa skoncentrowane przede wszystkim wokół spraw społecznych. W obszarze naszych zainteresowań leżą między innymi kwestie dotyczące edukacji, cyfryzacji czy polityki międzynarodowej. Działamy na rzecz szeroko pojętego dobra publicznego. Każda organizacja czy też przedsiębiorstwo zrzeszone w Klastrze ma z góry określone cele oraz specyfikę swoich działań. Jedną z nich jest Instytut Rozwoju Rynku Pracy, który realizuje projekty strategiczne dla administracji rządowej oraz prowadzi przedsiębiorstwa ekonomii społecznej o zasięgu ogólnokrajowym. Społeczność Klastra to kilkadziesiąt osób o różnych charakterach i zainteresowaniach, łącznikiem jest jednak skupianie się na wspólnych celach i dewizach, które przyjmuje nasza organizacja.

Instytut Rozwoju Rynku Pracy

Jedna z największych organizacji społecznych w województwie śląskim. Instytut realizuje projekty strategiczne dla administracji rządowej oraz prowadzi przedsiębiorstwa ekonomii społecznej o zasięgu ogólnopolskim. Posiada biura w 8 miastach na Śląsku, zatrudnia ponad 20 osób. Instytut współpracuje z kilkudziesięcioma samorządami, wspiera ponad setkę NGO, ze swoimi działaniami dociera do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców rocznie. 

W 2017 roku Fundacja powołała Centrum Analiz Miejskich IRRP – lokalny think-tank, którego głównym celem jest rozpoznawanie i analizowanie problemów gospodarczych i społecznych dotyczących Miasta Zawiercie. Centrum zaangażowało wolontariuszy i ekspertów, opublikowaliśmy do tej pory raporty nt: komunikacji miejskiej, problemów gospodarczych miasta, w tym bezrobocia oraz zagospodarowania terenów wokół rzeki Warty.

Od stycznia 2018 roku Fundacja prowadzi działalność ekspercką i szkoleniową w ramach projektu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach , współfinansowanego ze środków MSZ (partner w projekcie). Pracownicy i wolontariusze Fundacji prowadzą zajęcia i warsztaty dla młodzieży ze szkół woj. śląskiego w przedmiocie polityki międzynarodowej, prawa międzynarodowego i protokołu dyplomatycznego.

W kwietniu 2019 r. Fundacja jako członek konsorcjum Śląski Klaster Ekonomii Społecznej i Solidarnej uzyskała akredytację AKSES na prowadzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości. Akredytację przyznaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach działalności OWES Fundacja prowadzi doradztwo eksperckie dla grup inicjatywnych i organizacji pozarządowych z woj. śląskiego w zakresie ekonomizacji i tworzenia przedsiębiorstw ekonomii społecznych. W ramach działań animacyjnych eksperci Fundacji szkolą lokalnych liderów w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych do prowadzenia przedsiębiorstw ekonomii społecznej i współpracy z podmiotami reintegracyjnymi.

W dotychczasowej działalności Fundacja objęła wsparciem ponad 2000 osób z terenu woj. śląskiego i opolskiego, głównie w formie działań szkoleniowych i doradczych. Fundacja dysponuje szeroką bazą doświadczonych trenerów, wyspecjalizowanych w dziedzinach: kompetencje cyfrowe, edukacja pozaformalna, kompetencje kluczowe, praca projektowa, prawo i księgowość.

Instytut Rozwoju Rynku Pracy to fundacja założona w październiku 2015 roku. Podstawowe działania skupiają się na działalności szkoleniowej na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem z rynku pracy (młodzież NEET do 30. roku życia). Fundacja współpracuje z powiatowymi urzędami pracy w Zawierciu, Będzinie i Katowicach przy organizacji staży i szkoleń. Instytut angażuje się w aktywizację międzynarodową młodzieży poprzez realizację wymian z organizacjami partnerskimi z całej Europy, współpracując w tym zakresie z programem Erasmus Plus oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Fundacja wspiera również rozwój ekonomii społecznej poprzez powołanie do życia Mobilnej Kawiarni – spółki non-profit zajmującej się reaktywacją zawodową osób niepełnosprawnych. Zajmujemy się działalnością na rzecz aktywizacji młodzieży. W swoich projektach przykłada dużą uwagę do metod edukacji pozaformalnej. Jako instytucja szkoleniowa, realizuje również szkolenia z zakresu prawa, prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania i informatyki.